Copenhagen Initiative

With a basis in contemporary art and academic critical thinking the aim of Copenhagen Initiative is to initiate projects concerning the present socio-political reality.

We find interest in topics, works, initiatives etc. that deal with and actively participate in selected socio-political areas.

Copenhagen Initiative started in 2012. It consists of Master of Arts in European Ethnology Marie Svensmark Krag and visual artist Nermin Duraković.

København Initiativ

Med udgangspunkt i samtidskunst og akademisk kritisk tænkning er Københavns Initiativs mål at skabe projekter, der omhandler nutidens sociopolitiske virkelighed.

Vores interesse ligger i emner, værker, initiativer og lignende, som behandler og aktivt deltager i udvalgte sociopolitiske områder.

Københavns Initiativ er startet i 2012 og består af cand.mag i Europæisk Etnologi Marie Svensmark Krag og billedkunstner Nermin Duraković.

Kopenhagen Inicijativa

Na temelju suvremene umjetnosti i akademske kritične prakse cilj Kopenhagen Inicijative je graditi projekte, koji se bave suvremenom društveno-političkom realnošću.

Mi se interesujemo za teme, djela, inicijative i sl., koje se bave i aktivno sudjeluju u odabranim društveno-političkim područjima.

Kopenhagen Inicijativa je osnovana 2012 godine. Sadrži se od članova, MA u Evrposkoj Etnologiji Marie Svensmark Krag i likovnog umjetnika Nermin Durakovića.